פרויקטים של התחדשות עירונית הינם פרויקטים מורכבים במיוחד ומצריכים אנשי מקצוע מטעם הדיירים שיפקחו על עבודת הקבלן והיזם.

לקבוצת בראשית אנשי פיקוח ותיקים ומנוסים אשר ילוו את הדיירים בשלב הביצוע ויוודאו כי הקבלן מתנהל בהתאם ללוח הזמנים אליו התחייב ובהתאם לתקציב הפרויקט.

אנו מעדכנים את הדיירים אחת לחודש על הנעשה בפרויקט ועל קצב ההתקדמות של היזם והקבלן ואנו להרים את הדגל האדום כאשר מתעוררות בעיות ותקלות.

הפיקוח של קבוצת בראשית מתבצע על-ידי מהנדסים לכל אורך הפרויקט:

  • בשלב כתיבת המכרז קבלנים/יזמים, ובמהלך המו"מ מולם, הפיקוח ההנדסי מוודא שהפרטים הקטנים נכנסים לחוזה והחומרים ושיטות העבודה הינם האופטימליים ביותר לבניין.
  • בשלב הבנייה, יש מהנדס שמלווה את קבלן הביצוע ומפקח על עבודתו. הוא גם איש הקשר הישיר מול הדיירים לצורך פתרון בעיות שוטפות מול הקבלן והיזם.
  • גם לאחר שמסתיימת הבנייה, והדיירים מאכלסים את הדירות, הפיקוח ממשיך את עבודתו לכל אורך תקופת הבדק.