בדרך כלל היזם בפרויקט התחדשות עירונית ידרוש מהדיירים לחתום מולו על הסכם נון-שופ.

הסכם נון-שופ קובע שהדיירים מאפשרים ליזם פרק זמן מסוים לבדוק את ביצוע העסקה מבחינה תכנונית וכלכלית ולהגיש הצעה מסודרת ומפורטת לביצוע הפרויקט. בתקופת הזמן האמורה הדיירים מתחייבים שלא להתקשר עם יזם אחר. הסכם הנון-שופ הוא הסכם מקובל ונפוץ. עם זאת, חשוב שהוא יעבור בחינה על-ידי עורך הדין של הדיירים.

המהות שמאחורי ההסכם היא שחברה יזמית לא רוצה להשקיע כספים בבדיקה ותכנון מבלי שיש לה התחייבות מינמלית של דיירים שבזמן הזה הם לא פועלים במקביל מול יזם אחר על מנת לשפר הצעות.

להלן רשימה של הפרטים המרכזיים והחשובים בהסכם נון-שופ:

1. מרכיב הזמן – יש לשים לב לכמה זמן מוגבלת ההתחייבות של הדיירים לא לפעול במקביל. אם אין הגבלת זמן בשום פנים ואופן לא לחתום. הגבלת זמן סבירה היא חצי שנה למרות שגם הגבלה של שנה היא מקובלת.

2. זהות המחתים – מי האדם שמולו אתם חותמים? האם הוא אדם פרטי או חברה? האם הוא נציג רשמי של אותה החברה?

3. מה התמורה שאתם מקבלים תמורת החתימה? בדרך כלל אתם כדיירים אמורים לקבל הצעה קונקרטית עד תום התקופה המוגדרת בחוזה.

4. מה מהות החתימה? מה היא מאפשרת למחתים לעשות? האם היא מאפשרת לו להגיש בשמכם מסמכים?

5. יש לשים לב שיש סעיף שמציין כי אין שום עלויות מצדכם וחתימתכם לא מהווה אישור לתשלום לתשלום כלשהו.

6. יש לשים לב שיש סעיף שעוסק באפשרות שלכם לפנות לממונה על פניות הציבור ברשות להתחדשות עירונית. הרשות להתחדשות עירונית היא רשות ממשלתית שאמונה, בין היתר, לוודא שלא מחתימים דיירים על הסכמים לא חוקיים או לא הגיוניים.

קבוצת בראשית הינה חברה פרטית המתמחה בליווי דיירים וניהול פרויקטים של התחדשות עירונית מסוג תמ"א 38/1 (חיזוק ותוספת), תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה) או פינוי בינוי.

לכל שאלה ו/או הבהרה נוספת אתם/ן מוזמנים/ות לפנות אלינו במייל office@beresgitgroup.co.il או בטלפון 03-3741354.