על-מנת להבין את הנושא של סרבנים דיירים, כדאי להתחיל בהבנה בסיסית של הרוב הדרוש לעסקת התחדשות עירונית:

1. בעסקת תמ"א 38/1 (חיזוק ותוספת) הרוב הדרוש הוא 2/3 (66.6%) מבעלי הדירות שמחזיקים ב-2/3 מהרכוש המשותף.

2. בעסקת תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה) הרוב הדרוש הוא4/5 (80%) מבעלי הדירות שמחזיקים ב-4/5 מהרכוש המשותף.

3. בעסקת פינוי בינוי נדרש 4/5 (80%) מבעלי הדירות שמחזיקים 3/4 (75%) מהרכוש המשותף. יש לשים לב שבתהליך של פינוי בינוי נדרש גם רוב של 2/3 (66.6%) מבעלי הדירות בכל בית משותף במתחם שמחזיקים 2/3 מהרכוש המשותף בכל בית משותף במתחם.

לאחר שהשגנו את הרוב הדרוש האמור לעיל, ניתן להניע את התהליך קדימה ובמקביל לנסות להגיע לפשרה עם הדיירים שמתנגדים לתכנית. הניסיון שלנו בקבוצת בראשית מלמד שככל שמתקדמים בתהליך, הדיירים שהתנגדו מצטרפים גם הם.
במקרים שבהם לא מדובר בניסיון סחטנות של הדיירים המתנגדים ואכן יש פגיעה משמעותית בדייר המתנגד, היזם צריך לנסות ולהעריך את הנזק שעלול היגרם לדייר ולפצותו בהתאם. גם כאן, הניסיון שלנו בקבוצת בראשית מלמד שכל פשרה עם דייר מתנגד חייבת להיות בשקיפות ובהסכמה של יתר הדיירים בפרויקט.

במידה שלא הושגה פשרה בין היזם הנבחר והדייר הסרבן, ורק לאחר שיש לנו החלטת של הוועדה לתכנון ובנייה לאשר את הפרויקט ("החלטת ועדה"), הדיירים יכולים לפנות למפקחת על הבתים המשותפים על-מנת שתכפה על הדייר הסרבן לחתום על ההסכם. המגמה היום ברשויות היא קידום פרויקטים של התחדשות עירונית ולכן, ברוב המקרים המפקחת על הבתים המשותפים תדחה את טענות המתנגדים ותכפה עליהם חתימה על ההסכם.

גם במקרים בהם תוכח פגיעה מהותית ומשמעותית בדייר סרבן, ניסיון העבר מלמד שהמפקחת ככל הנראה תעדיף קודם למצוא פתרון, וככלל תבקש לראות שהיזם ניסה להשיג פשרה מול אותו הדייר.

קבוצת בראשית הינה חברה פרטית המתמחה בליווי דיירים וניהול פרויקטים של התחדשות עירונית מסוג תמ"א 38/1 (חיזוק ותוספת), תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה) או פינוי בינוי.

לכל שאלה ו/או הבהרה נוספת אתם/ן מוזמנים/ות לפנות אלינו במייל office@beresgitgroup.co.il או בטלפון 03-3741354.