פרטי הפרויקט

פינוי והריסה של כ-15 בניינים ובנייה מחדש של המתחם.

היזם שנבחר לביצוע הפרויקט הוא חברת דנקנר 38.

המתחם מתוכנן על פי עקרונות תכנית ח619 ובמקביל לאישור התכנית על ידי עיריית חולון.