פרטי הפרויקט

פינוי והריסה של 6 בניינים בני 9-12 יחידות דיור קיימות בכל בניין.
הקמה של בניינים חדישים כחלק מהתחדשות כוללת ברחוב ההסתדרות.
הפרויקט משתלב עם פרויקטים נוספים של קבוצת בראשית ברחוב ההסתדרות.