תהליך שמתרחש בשטח עירוני שהוחלט להרוס בו את בתי המגורים הקיימים, ולבנות במקומם בנייני מגורים חדשים.

משרד הבינוי רשאי להכריז על שטח כעל מתחם פינוי בינוי באמצעות צו הכרזה, שהתוקף שלו הוא עד שש שנים מיום הכרזתו.