כאשר מדובר בפרויקטים הדורשים שינוי תב"ע (בדרך כלל פרויקטים של פינוי בינוי), קבוצת בראשית מקדמת את התב"ע על חשבונה בעבודה משותפת עם הדיירים.

במקרה של שינוי תב"ע היציאה למכרז מתבצעת רק לאחר שינוי התב"ע.

הניסיון מלמד שכאשר מבצעים את שינוי התב"ע בשם הדיירים, הרשויות מייצרות את התכנית המיטבית ביותר עבור הדיירים.

כאשר אנחנו מקדמים שינוי תב"ע יחד עם הדיירים אנו גם מוודאים שבסוף הפרויקט יהיה גם כדאי כלכלית ליזמים שיגיעו בעתיד.