כאשר מדובר בפרויקטים הדורשים שינוי תב"ע (בדרך כלל פרויקטים של פינוי בינוי), קבוצת בראשית מקדמת את התב"ע על חשבונה בעבודה משותפת עם הדיירים.

במקרה של שינוי תב"ע היציאה למכרז מתבצעת רק לאחר שינוי התב"ע.

הניסיון מלמד שכאשר מבצעים את שינוי התב"ע בשם הדיירים, הרשויות מייצרות את התכנית המיטבית ביותר עבור הדיירים.

כאשר אנחנו מקדמים שינוי תב"ע יחד עם הדיירים אנו גם מוודאים שבסוף הפרויקט יהיה גם כדאי כלכלית ליזמים שיגיעו בעתיד.

There are several reasons why students need aid with essay writing. They are often short on time. You may have started writing your essay, but you're confused about how to complete it. You may be worried about the subject and don't aren't sure how essay for me to start. It's possible that you have many others to attend to, and you're finding it difficult to find the time and effort to finish your project. Whatever reason you may have, support for writing your essay online is readily available to make your task simpler.