במקום שהיזם יגיע לבניין ויציע את מרכולתו, קבוצת בראשית בודקת את הזכויות במבנה מכוח תב"ע ותמ"א ומחשבת את מקסימום הזכויות שהדיירים הקיימים יכולים לקבל.

עם חישוב הזכויות האמור מפרסמת קבוצת בראשית מכרז קבלנים ונותנת לכל יזם/קבלן את האפשרות להציע הצעה לביצוע תמ"א במבנה.

בשלב זה אנו בוחנת קבוצת בראשית את כל ההצעות, בשיתוף עורך דין מטעם הדיירים ונציגות הדיירים, לפי פרמטרים של טיב היזם, ניסיונו בביצוע פרויקטים מסוג תמ"א 38, עמידה מוכחת בלוחות זמנים, הערבויות שביכולתו להעמיד ועוד.

המכרז מפורט וכולל חישוב זכויות אדריכלי, בטחונות וערבויות מינימליות, זכויות מקסימליות והגנה מירבית לדיירים.

לאחר סינון התוצאות על-ידי קבוצת בראשית, ומו"מ מול היזמים, נבחר היזם שהביא את ההצעה האטרקטיביות ביותר אשר ממקסמת את זכויות הדיירים בפרויקט.