קבוצת בראשית מבצעת ניתוח סיכונים כלכלי ואדריכלי לפרויקט.

הניתוח הוא למעשה בדיקה מקיפה לפרויקט על-מנת שהלקוחות יבינו הן את פוטנציאל הרווח והן את הסיכונים הכרוכים בפרויקט.

ככלל, עורכי הדין של קבוצת בראשית מבצעים את הבדיקה המשפטית, האדריכלים של קבוצת בראשית מבצעים את בדיקת הזכויות ומייצרים ניתוח זכויות מסודר או קומה טיפוסית של הבניין החדש, ואף מכינים הדמיה בסיסית של הבניין.

שמאי מטעמנו מבצע את הניתוח הכלכלי.

המידע עובר כמובן לדיירים יחד עם המלצה שלנו לגבי אפשרויות מימוש הפרויקט.