קבוצת בראשית מתחילה את פעילותה בשלב מקדמי, ולעתים היא אף זו שמניעה את התהליך.

פרויקטים של התחדשות עירונית בדרך כלל מתחילים בפניה של ועדי בתים או דיירים מובילי דיעה שרוצים לקדם פרויקט התחדשות עירונית בבניין.

בחלק מהמקרים ישנה דרישה לשירותנו כבר בשלב ארגון הדיירים ובחלק גדול מהמקרים, הפנייה מגיעה לאחר שהתהליך נתקע (יזם שברח, טעויות אדריכליות, עיכוב משמעותי בזמנים ועוד).

כל פניה מקבלת את מלוא תשומת הלב. ראשית אנו מבצעים בחינה ראשונית של הפרויקט ונפגשים עם הדיירים על מנת לקבל תמונת מצב אמיתית של הדברים בשטח. במידה שהדיירים לא מגובשים, אנו מכנסים אסיפת דיירים ומציגים לדיירים את האופציות העומדות בפניהם, פועלים למינוי נציגות דיירים ומינוי קבוצת בראשית כמנהלי הפרויקט מטעם הדיירים.

מכאן ואילך, ובשיתוף פעולה עם נציגות הפרויקט, מניעה קבוצת בראשית את הפרויקט ומנהלת אותו יחד עם אנשי המקצוע שלה: מהנדסי בניין, מפקחי בניה, אדריכלים, שמאים, עורכי דין, רואי חשבון ועוד.