פרטי הפרויקט

פינוי והריסה של 48 יחידות דיור קיימות ובנייה של 192 יחידות דיור חדשות ושטח מסחרי.