פרטי הפרויקט

פרויקט תמ"א 38/2
הריסה של 5 בניינים בני 34 יחידות קיימות.
בנייה של 3 בניינים בני 9 קומות כל אחד מעל מרתפי חניה.