פרטי הפרויקט

הריסה של 12 יחידות קיימות ו-2 חנויות ובנייה של 33 יחידות חדשות.
אדריכל הפרויקט אייל סנדרוביץ'.