דיירים סרבנים

על-מנת להבין את הנושא של סרבנים דיירים, כדאי להתחיל בהבנה בסיסית של הרוב הדרוש לעסקת התחדשות עירונית: 1. בעסקת...